دیبەیتی ئەرك و مافی ماموستا و خویندكار له چوا ر چیوه ی یاسای خویندنی بالا

  • 2016-05-18
  • 848 Views
دیبەیتی ئەرك و مافی ماموستا و خویندكار له چوا ر چیوه ی یاسای خویندنی بالا

بەرێزان بەهاتنتان بۆ دیبەیتی ئەرك و مافی ماموستا و خویندكار له چوا ر چیوه ی یاسای خویندنی بالا

خۆش حاڵ ده بین

سلیمانی / قرگه /سەرۆکایەتى زانكۆی پۆلیتەكنیكی سلێمانی/  سەنتەری ڕۆشنبیری

د ئالان فریدون علی

سه رۆكی زانكۆی پۆلیتەكنیكی سلێمانی